Vides aizsardzība veidojas no sīkām uzvarām

Rudīte Vesere jau ceturto gadu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore. Ministrijā viņa sāka strādāt pirms 18 gadiem, tātad gandrīz no pašiem tās pirmsākumiem. Lai gan dzimusi Rīgā, daļu bērnības pavadījusi Stendē pie omes, bet skolas laiku – Kandavā, jo Rudītes māmiņa bija radioinženiere un strādāja Rīgas Radiotehnikas rūpnīcā jeb RRR. Tad Rudīte visupirms pabeidza LU Ķīmijas fakultāti, pēc tam ieguva vides zinātņu maģistra grādu Vides zinātnes un pārvaldības institūtā, kas bija izveidots pie LU Ģeogrā jas un Zemes zinātņu fakultātes, savukārt LU Ekonomikas un vadības fakultātē viņa ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu. Ir trīs bērnu – Mārtiņa, Elīnas un Sandras – māmiņa. Kad vaicāju par vaļaspriekiem, viņa sāk ar stāstiem par ceļojumiem, tad par dziedāšanu korī «Rīgava» un amenko dejošanu. Nelielajā kabinetā pamanu skapi, kas pilns ar dažādām pūču gūriņām.

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 05/2014

Anitra Tooma

 

Atbildēt