Ūdensrijēju gads

2013. gada nogalē dabas pētnieki nosprieda, ka 2014. gada ģeoloģiskais objekts būs Korkuļu ūdensrijējs. Līdz tam īpašajā godā bija celtas klintis un atsegumi, akmens, ūdenskritums un avots. Ūdensrijējs – tas jau ir kaut kas cits. Turklāt bijām novērojuši, ka ārpus ģeologu un dabas pētnieku aprindām daudzi nemaz nezina, kas tas īsti ir. Skaidrs, ka tā bija laba iespēja popularizēt šos neparastos ģeoloģiskos un arī hidroloģiskos objektus. Turklāt Jaunjelgavas novadā ir Korkuļu ūdensrijēju komplekss, un to skaits mainās atkarībā no sezonas. Pavasaros un rudeņos aktivizējas pat 10 ūdens pazušanas vietas, un aptuveni tikpat vietās ūdens atkal parādās virszemē. Tur ir ne tikai ūdensrijēji un avoti, bet arī gravas un sausgultne. Lielu plusu Korkuļu ūdensrijēja izvēlei par šā gada ģeoloģisko objektu pielika arī tā atrašanās vieta tieši Sēlijas reģionā, kur līdz šim nav bijis neviens no iepriekšējos gados šajā godā celtajiem dabas objektiem.

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 05/2014

Andris Grīnbergs

Atbildēt