Toksiskie dušas aizkari

Jaunākie laboratoriskie pētījumi liecina, ka raksturīgā jauno dušas aizkaru smarža var būt kaitīga veselībai. Polivinilhlorīda (PVH; starptautiskais apzīmējums PVC) dušas aizkari satur toksiskas ķīmiskas vielas, to skaitā gaistošos organiskos savienojumus (GOS), ftalātus un citas vielas, kuras ilgstoši piesārņo gaisu mājoklī.
Atverot tikko nopirkto dušas aizkaru iepakojumu, degunā iesitas spēcīga smaka, kas vannas istabā jūtama vēl vairākas dienas, nedēļas vai pat mēnešus. Lai konstatētu, kas tad izraisa šo dvaku, ASV Veselības, vides un taisnīguma centrs (The Center for Health, Environment & Justice) veica pētījumus divās zinātniskās laboratorijās. Šie pētījumi apliecināja, ka PVH dušas aizkari dod ievērojamu artavu iekštelpu gaisa piesārņojumā.

Polivinilhlorīds ir otra vairāk ražotā plaša patēriņa plastmasa pasaulē. Produktu, kas ražoti no šā plastmasas polimēra vai kuros tas izmantots, uzskaitījums ir faktiski nebeidzams: celtniecības materiāli, preču iepakojums, elektrības vadi, bērnu rotaļlietas, kredītkartes, apģērbs, paklāji, dažādas caurules, mēbeles, grīdas segumi, automobiļu sēdekļi, dārza šļūtenes, mobilie telefoni, datoru sastāvdaļas, biroja preces, ēku ārsienu apdares materiāli, jumtu segumi…

Ikvienam PVH izstrādājumam, ko cilvēks izmanto savā ikdienā, ir pievienota virkne ķimikāliju, lai uzlabotu plastmasas īpašības. Tie var būt stabilizatori, piemēram, svins, kadmijs, antimons u. c., plastifikatori, piemēram, ftalāti, un pildvielas. Liela daļa šo ķīmisko vielu nesavienojas ar PVH un līdz ar to viegli izgaro no produkta.

PVH ražošanas procesā sākotnēji tiek izmantota hlora gāze, no kuras tiek izgatavots etilēna dihlorīds (EDC), kuru pārvērš vinilhlorīda monomērā (VCM), no kura savukārt tiek ražots PVH. EDC un VCM ir ļoti bīstamas vielas. Vinilhlorīds, kas ir PVH pamatsastāvdaļa, izraisa retu aknu vēža formu un bojā gan aknas, gan nervu sistēmu, tāpēc ASV Vides aizsardzības aģentūra klasificē to kā kancerogēnu vielu. Bez tam PVH ražošanā rodas dzīvsudraba izmeši, kas nodara kaitējumu gan videi, gan cilvēku veselībai.

Pētījumos atklāti 108 gaistošie organiskie savienojumi, kurus telpā izdala dušas aizkari no polivinilhlorīda. Dažas no šīm ķīmiskajām vielām var izraisīt attīstības traucējumus zīdaiņiem un bērniem, kā arī negatīvi ietekmēt aknu, centrālās nervu sistēmas, elpošanas un reproduktīvās sistēmas darbību. Turklāt dažas vielas tika konstatētas gaisā vēl 28 dienas pēc tam, kad dušas aizkari bija izpakoti un piekārti.

Pēc 7 dienām dušas telpā tika konstatēti 40 gaistošie organiskie savienojumi,
pēc 14 dienām – 16 savienojumi,
pēc 21 dienas – 11 savienojumi,
pēc 28 dienām – četri gaistošie organiskie savienojumi.

Tabulā norādīti daži bīstamākie ķīmisko vielu savienojumi, kas no dušas aizkariem izdalās gaisā, un to ietekme uz veselību.

Ķīmiskā viela* Negatīvā ietekme
Cyclohexanone Katarakta, elpošanas ceļu kairināšana, nervu sistēmas depresija, aknu un nieru bojājumi
Decane Elpošanas ceļu kairināšana, elpas trūkums, narkotisks efekts
Dipropylene glycol methyl ether Kairinātājs (ādas, acu, deguna, rīkles), aknu bojājumi, narkotisks efekts
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy) Acu kairināšana, nervu sistēmas depresija, nieru bojājumi
Ethylbenzene Kairinātājs (ādas, elpceļu, acu), iespējami kancerogēns, narkotisks efekts, nervu sistēmas traucējumi, aknu bojājumi, hematoloģiski traucējumi, var bojāt augli attīstības stadijā
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) Kairinātājs (ādas, elpceļu, acu), nervu sistēmas depresija, aknu un nieru bojājumi
Phenol Mutagēns, sirds aritmija, plaušu slimības, nervu un kardiovaskulārās sistēmas depresija, aknu un nieru bojājumi
Toluene Kairinātājs (ādas, deguna, rīkles), attīstības un reproduktīvās sistēmas traucējumi, narkotisks efekts, nervu sistēmas traucējumi, aknu un nieru bojājumi
Undecane Kairinātājs (ādas, elpceļu, acu), elpas trūkums
Xylene Kairinātājs (ādas, acu, elpceļu), narkotisks efekts, aknu un nieru bojājumi, smadzeņu darbības traucējumi, nervu sistēmas depresija, var bojāt augli attīstības stadijā

* Atstāts pētījumos izmantotais nosaukums angļu valodā

PVH dzīves cikls saistīts ar vēl vienu problēmu – dioksīniem. Tie izdalās gan kā blakus produkts PVH ražošanas procesā, gan arī sadedzinot PVH atkritumus speciālās krāsnīs (vai jebkur citur, teiksim, mucā, ugunskurā vai krāsnī, kā tas Latvijā diemžēl bieži vien notiek).

Daudzi pētījumi liecina, ka iekštelpās gaisa piesārņojums ar gaistošajiem organiskajiem savienojumiem ir daudz lielāks nekā ārā. Piemēram, Lielbritānijā izpētītajās 174 dzīvojamajās mājās GOS koncentrācija telpās bija vidēji 10 reižu lielāka nekā ārā.

Pastāv dažādi ieteikumi par iespējamo maksimāli pieļaujamo summāro GOS koncentrāciju iekštelpās. ASV rekomendācijās šīs normas svārstās robežās starp 500 μg/m³ un 5000 μg/m³, Kanādā – 1000 μg/m³, bet Eiropas Savienībā – tikai 300 μg/m³. Jāņem, protams, vērā arī tas, ka dušas aizkari nebūt nav vienīgais GOS avots telpās. Tie izdalās arī no svaigi krāsotām sienām, grīdas segumiem, mēbelēm, dažādiem audumiem, gaisa atsvaidzinātājiem, šķīdinātājiem, lakām, krāsām, krāsu noņēmējiem, apģērbiem pēc ķīmiskās sausās tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļiem, kosmētikas un daudziem citiem avotiem.

Dušas aizkaru sastāva pētījumi parādīja, ka ķīmiskās vielas, kas izdalās no viena vienīga dušas aizkara, rada tādu iekštelpu gaisa piesārņojumu, kas vismaz četras dienas negatīvi ietekmē mājinieku veselību, turklāt pirmajās sešās stundās GOS līmenis pārsniedz jebkuras ieteiktās maksimālās koncentrācijas!

Gaistošo organisko savienojumu kopējā koncentrācija, ko izdala PVH aizkars pēc tā pakāršanas dušas telpā

Laiks GOS koncentrācija gaisā, μg/m³
6 stundas 8430
1 diena 4460
2 dienas 2840
3 dienas 1690
4 dienas 1010
7 dienas 515
14 dienas 107
21 diena 56,9
28 dienas 31,2

 

Kaut gan polivinilhlorīda pielietojums ir tik plašs, lielākā daļa cilvēku nav informēti, ka tas rada nopietnus draudus videi un veselībai visos tā dzīves posmos – gan ražošanas un izmantošanas, gan utilizācijas laikā. Izprotot kaitējumu, ko nodara patēriņa produktos esošais PVH, mēs varam aizsākt politiskas un ekonomiskas aktivitātes, lai aizliegtu šā toksiskā un problemātiskā materiāla lietošanu. Paradoksāli, bet likumdošana regulē GOS izmešu apjomus rūpniecības objektos, degvielas uzpildes stacijās, reglamentē to daudzumu krāsās, lakās un automobiļu apdares materiālos, tomēr iekštelpu gaisa piesārņojums joprojām ir lielāks par āra piesārņojumu un netiek nekā reglamentēts. Protams, ir jāierobežo GOS to rašanās vietās, tomēr – vai nebūtu laiks noteikt šo savienojumu maksimālās pieļaujamās koncentrācijas visos produktos? Ar kādām tiesībām veikalā iegādāts produkts drīkst mūsu mājoklī izgarot indīgas vielas lielās devās dienām ilgi bez jebkāda brīdinājuma vai informācijas par to preces iegādes laikā?!

Tomēr mēs, patērētāji, varam izdarīt savu izvēli un vismaz nepirkt tos produktus, kas ražoti no PVH (galvenā pazīme – izstrādājums ir elastīgs) vai iepakoti izstrādājumā no PVH, tādā veidā gan paši no tiem izvairoties, gan arī liekot aizdomāties ražotājiem, ka mēs vēlamies lietot veselībai drošākus produktus. Mēs varam novērst kaitējumu, ko nodara PVH, aizstājot izstrādājumus no šā materiāla ar drošākiem pieejamajiem produktiem. Patērētāju pieprasījums pēc šādiem produktiem palīdzēs mainīt tirgu veselīgu alternatīvu virzienā. Nepērkot PVH izstrādājumus, mēs nepārprotami ziņosim ķīmisko vielu ražotnēm un valdībai, ka ir jāizbeidz tādu toksisku materiālu kā PVH izmantošana!

Izvēlies alternatīvu!

Pirmais mazumtirgotājs, kurš atteicās no PVH dušas aizkariem, bija Zviedrijas mājas interjera preču tirgotājs «IKEA», aizstājot tos ar etilēnvinilacetāta (ethylene vinyl acetate (EVA)) produktiem. Arī citi mazumtirgotāji un ražotāji, piemēram, «Marks & Spencer», ir sekojuši šim piemēram, aizstājot PVH ar EVA vai auduma aizkariem. Arī Latvijā ir iespējams iegādāties gan no auduma, gan no citiem plastmasu savienojumiem ražotus dušas aizkarus. •

Ģirts Strazdiņš
Rakstā izmatota ASV Veselības,
vides un taisnīguma centra publikācija «Gaistošais vinils»,
kā arī interneta materiāli.

Publicēts 2009.gada septembrī.

Atbildēt