Tava pēda ir pārāk liela!

Pasaules Dabas Fonds ir aprēķinājis Latvijas iedzīvotāju ietekmi uz klimatu – šobrīd tā gandrīz divas reizes pārsniedz ieteicamo. Lai ikviens varētu aprēķināt savu ietekmi, izveidots īpašs kalkulators, un tas pieejams fon- da mājaslapā internetā www.pdf.lv/klimats. Siltumnīcas efektu izraisa dažādu gāzu emisijas, no kurām galve- nais ir oglekļa dioksīds (CO2), kas rodas sadegšanas procesā, t.i., dedzinot oglekli saturošu kurināmo (ogles, nafta, dabasgāze), un izvirstot vulkāniem. Cilvēku radītā CO2 apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas, izrai- sot siltumnīcas efektu un veicinot klimata pārmaiņas, tāpēc visiem nekavējoties vajadzētu pievērsties oglekļa mazietilpīgam dzīvesveidam.

Laikam jau neviens zaļā dzīvesveida entuziasts, kurš jau gadiem lasa žurnālu «Vides Vēstis», nedomā, ka ar savu dzīvesveidu kaitē planētai. Tāpēc, pārliecināta par izci- lu rezultātu, es droši ķēros klāt šim kalkulatoram, lai aprēķinātu savu ietekmi uz planētu…

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 01/2014

Sagatavoja: Anitra Tooma

 

Atbildēt