Patentētā daba

Vai augus un dzīvniekus var izgudrot? Vai privātas kompānijas var pieteikt īpašumtiesības uz šādiem « izgudrojumiem»? Ikviens atbildēs: protams, ka ne! Bet, par spīti tam, ka augu šķirņu patentēšana Eiropas Savienībā ir aizliegta un lai gan Eiropas Patentu konvencijā (EPK) teikts, ka augu un dzīvnieku šķirnes, kā arī augu un dzīvnieku šķirņu iegūšanas paņēmieni nav patentējami, Eiropas Patentu birojs (European Patent Organization – EPO) jau desmit gadus turpina izsniegt patentus augu šķirnēm. Līdz pat 1990. gadu beigām EPK 53. pants tika interpretēts tā, ka augi un dzīvnieki nevar tikt patentēti. Viss mainījās 1998. gadā, kad ES pieņēma direktīvu par Biotehnoloģisko izgudrojumu tiesisko aizsardzību. Šī direktīva vēl joprojām izslēdz augus un dzīvniekus no patentējamo objektu klāsta, bet praksē tiek pieļauta patentu izsniegšana augiem un dzīvniekiem, ja izgudrojuma tehniskās īstenošanas iespējas neaprobežojas ar kādu konkrētu augu vai dzīvnieku šķirni. Šādi patenti ir apšaubāmi ne vien no ētikas viedokļa, bet arī sekmē sēklaudzēšanas koncentrēšanu dažu lielo koncernu rokās, līdz ar to tiek ierobežota brīva pieeja bioloģiskajai daudzveidībai…

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 02/2014

Līga Lepse, Ilze Mežniece

 

Atbildēt