Dvietes upe atgriezusies vēsturiskajā gultnē

Par «LIFE+» projektu «Griezes biotopu atjaunošana «Natura 2000» teritorijā «Dvietes paliene»» kopā ar Edmundu Račinski rakstījām jau 2012. gada «Vides Vēstu» vasaras numurā, kad projekts nebija vēl pusē. Šoruden projekts ir noslēdzies, un Dvietes upe līdz ietekai Skuķu ezerā pēc 80 gadiem nepilnus divus kilometrus garā posmā ir atgriezusies savos dabiskajos līkumos.

Ceļš uz Dvietes upes atjaunošanu nebija viegls, sagatavošanās darbi – tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana, kā arī dažādu atzinumu un sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma saņemšana no Valsts vides dienesta – ilga četrus gadus. 2015. gada janvārī beidzot tika uzsākti atjaunošanas darbi dabā, un marta beigās Dvietes ūdeņi atjaunotajā posmā atkal tecēja pa vēsturisko, līkumaino gultni, kur upe atgriezusies pēc 80 gadiem.

Dvietes palienes hidroloģijas atjaunošanas pasākumi dabas aizsardzības plānā tika iekļauti jau 2005. gadā, un par galveno bija izvēlēta Dvietes upes dabisko līkumu atjaunošana aptuveni 2 km garā posmā virs Skuķu ezera. Šajā upes posmā vecā gultne bija saglabājusies dabā kā aizaugušas vecupes, lielākā daļa palienes zemju netika apsaimniekotas un aizauga ar krūmiem. Līdz šim Latvijā līkumainā gultne atjaunota tikai iztaisnotajai Slampes upei Ķemeru Nacionālajā parkā.

2011. gada maijā hidroloģijas eksperti no Nīderlandes apmeklēja atjaunojamo upes posmu un sagatavoja ieteikumus Dvietes upes atjaunošanai. Šis dokuments kā vadlīnijas tehniskā projekta izstrādei tika iesniegts VSIA «Meliorprojekts».

Apspriežot tehniskā projekta melnrakstu, parādījās atšķirīgs meliorācijas speciālistu (VSIA «Meliorprojekts») un Nīderlandes hidroloģijas ekspertu redzējums attiecībā uz plānojamās upes gultnes parametriem. VSIA «Meliorprojekts» plānotie upes šķērspro li bija nedabiski, un iecerētais upes dziļums raisīja bažas, ka atjaunotajai upei var būt nosusinoša ietekme uz palieni. Tika nolemts, ka nepieciešama papildu izpēte – hidroloģiskā modelēšana. To 2013. gada martā veica SIA «Procesu izpētes un analīzes centrs», atrodot tādus upes parametrus, kas nodrošinātu nelielu gruntsūdens līmeņa celšanos projekta teritorijā, vienlaikus nepieļaujot tās pārplūšanu mazūdens periodā un ūdens līmeņa paaugstināšanos ārpus dabas parka.

2014. gada rudenī Ilūkstes novada būvvalde izsniedza būvatļauju upes atjaunošanai, taču darbi dabā varēja sākties tikai 2015. gada janvāra otrajā pusē, jo pirms tam Dvietes paliene bija pārplūdusi straujas sniega kušanas un ilgstoša lietus perioda dēļ. 22. janvārī aizsākās Dvietes vecupes padziļināšana, izmantojot nelielu un salīdzinoši vieglu ekskavatoru ar platām kāpurķēdēm.

Negaidītus sarežģījumus radīja kāds zemes īpašnieks, kurš liedza rakt savā īpašumā. Kaut arī tika apspriesti dažādi risinājumi, tostarp zemes atpirkšana vai maiņa, vienošanās tomēr netika panākta. Bija jāveic izmaiņas tehniskajā projektā, lai upes atjaunotā gultne neskartu problemātisko zemes gabalu.

Negaidītus sarežģījumus radīja kāds zemes īpašnieks, kurš liedza rakt savā īpašumā. Kaut arī tika apspriesti dažādi risinājumi, tostarp zemes atpirkšana vai maiņa, vienošanās tomēr netika panākta. Bija jāveic izmaiņas tehniskajā projektā, lai upes atjaunotā gultne neskartu problemātisko zemes gabalu.

Projektu LIFE09 NAT/LV/000237 «Griezes biotopu atjaunošana «Natura 2000» teritorijā «Dvietes paliene»» nansēja EK «LIFE» programma un Latvijas vides aizsardzības fonds. Projektu īstenoja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar «ARK Nature» (Nīderlande), Ilūkstes novada pašvaldību, Vides risinājumu institūtu un lmu studiju «Elm Media».

Vairāk par projektu – www.dvietespaliene.lv. Sadaļā «Galerijas» – gan video, gan dabas skaņas, gan fotogrāfijas.

Ilze Priedniece
Pilnu rakstu kopā ar attēliem skatiet pdf formātā VV 06/2015

Atbildēt