Dabai un bērnam draudzīgs rotaļu laukums

Turpinājums. Sākums žurnāla «Vides Vēstis» iepriekšējā numurā.

Augstāk par zemi

Visvairāk laika un lielākos līdzekļus vecāki parasti iztērē, plānojot konstrukcijas kāpelēšanai. Tomēr šīm ierīcēm vajadzētu būt tām, kur bērna fantāzija var izpausties visvairāk, tādēļ nav pamata piedāvāt neko gatavu. Ja dārzā ir kāds zems koks, kur bērns var uzkāpt, nav vajadzīgas nekādas mākslīgas konstrukcijas, vienkārši ļaujiet bērniem kāpt kokos! Parasti bērni kokos rāpjas atbilstoši savām spējām uzkāpt un nokāpt, turklāt tādā veidā viņi ne vien attīsta ziskās prasmes un veiklību, bet arī kritisko domāšanu, novērtējot koka augstumu, zara izturību, resnumu, plānojot savu ceļu augšup un arī lejup, novērtē savas spējas. Rīgas Valdorfskolas pirmsskolas iestādes vadītāja Sandra Strūberga stāsta: «Visi mūsu topošie pirmklasnieki šajā pavasarī varēja uzkāpt vecajā ābelē līdz galotnei – tas nozīmē, ka viņi skolai ir gatavi gan ziski, gan garīgi.»

Ja mājas teritorijā kāpšanai piemērotu koku nav, nodrošiniet bērnu ar dabas materiāliem, piemēram, garākiem un īsākiem bluķīšiem, baļķēniem un dēļiem, lai viņš pats var veidot kāpelēšanas konstrukcijas. Multifunkcionāla kāpelēšanas ierīce būs arī siena zārds, ko ļoti vienkārši var izveidot no resnākiem koku zariem. Šāda ierīce noderēs gan kāpelēšanai, gan pārvērtīsies par mājiņu, kur patverties, vai cietoksni, kura mastā uzvilkt karogu…

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 04/2014

Iveta Sondore

 

Atbildēt