Zaļā bibliotēka

«Jāņa Rozes apgāds» izdevis Agneses Vanagas grāmatu jaunākā skolas vecuma bērniem «Plastmasas huligāni». Kāds puika, braucot mašīnā, uz ielas pamana ezīti, taču, tuvāk apskatot, tas izrādās plastmasas maisiņš. Dusmukule ir saīdzis, jo ir sabojāts un izsviests atkritumos, tādēļ nevar paveikt savu vienīgo uzdevumu – pārnest mājās produktus no lielveikala. Nu tas kopā ar pārējiem nevajadzīgajiem maisiņiem ir kļuvis par huligānu, vazājas pa ielām un pinas pa kājām cilvēkiem. Abiem brāļiem ir jāizdomā, kā glābt pasauli no šiem dauzoņām.

Lai gan skolēni paši var tikt galā ar šo grāmatiņu, iespējams, ka vislabāk tomēr to lasīt kopā ar vecākiem, ar kuriem var pārrunāt vides piesārņojuma un maisiņu atkārtotas lietošanas jautājumus. Un ne tikai parunāties, bet arī mainīt savus ieradumus. Reizēm bērni videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību prot saskatīt labāk par pieaugušajiem, un varbūt tas viņiem nešķiet tik sarežģīti, lai būtu neiespējami. Toties lielie noteikti var palīdzēt mazajiem īstenot viņu apņemšanos samazināt izsviesto maisiņu skaitu un veikt citus labus darbus.

Grāmatu ilustrējusi Līva Ozola.

 

Apgāds «Zvaigzne ABC» jau pirms kāda laika izdevis Džona Grišama romānu «Greja kalns». Stāsts par juristiem šoreiz norisinās Ziemeļamerikā, Apalaču kalnos, kur atklātos karjeros iegūst ogles. Raktuves piesārņo gan gaisu, gan ūdeņus, mirst gan ogļrači, gan bērni, bet to īpašnieki tikai noskatās un reizēm noalgo kādu advokātu, kura pakalpojumi izmaksā dārgāk, nekā būtu jāmaksā ogļracim slimības pabalstā. Daži labie juristi cīnās pret sliktajiem, un, lai gan cīņa ir nevienlīdzīga, reizēm viņiem tomēr izdodas gūt arī kādu uzvaru.

Kaut arī romāns, kā jau Grišamam ierasts, ir juristu trilleris, tajā ļoti uzskatāmi parādīta ogļu ieguves tumšā puse, kas, iespējams, ir nedaudz pārspīlēta, taču nav arī gluži no pirksta izzīsta. Autors ir izmantojis patiesus notikumus, uz kuru pamata uzbūvējis sižetu. Tieši vides piesārņošanas un cilvēku ekspluatēšanas attēlojums grāmatā ir izdevies vislabāk.

No angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns.

 

«Zvaigzne ABC» izdevusi arī Bila Plotkina grāmatu «Dvēseles mākslas. Dabas un cilvēku psihes noslēpumi». Tā liekama ekopsiholoģijas plauktā, un tādas latviski ir liels retums. Autors, kurš jau daudzus gadus vada cilvēku grupas psiholoģiskos meklējumos ASV neskartajos dabas plašumos, grāmatā apraksta ceļu pie savas dvēseles, pie dzīves uzdevuma izpratnes. Cilvēkiem tas ir mazliet sarežģītāk nekā plastmasas maisiņiem. Krustcelēs nonākušajiem ļaudīm, kuri vairs nav apmierināti ar savu dzīvi, Plotkins palīdz sagatavoties tādam kā iniciācijas piedzīvojumam, un grāmatā viņš to detalizēti izstāsta soli pa solim, sniedzot piemērus gan no paša dzīves, gan savu klientu pieredzes, kā arī izmantojot dažādu autoru dzeju, kas organiski ieaužas tekstā.

Tikpat lielā mērā kā vēlme iedziļināties savā būtībā Plotkina aprakstītajā dvēseles darbā ir vajadzīga arī drosme uzticēties neskartajai dabai. Daudzas prakses pilsētā nav iespējamas. Ir jāiet ārā, jāpaliek vienam aci pret aci ar mežu vai tuksnesi, ar tēliem vai dzīvniekiem, kas tajā parādās.

Grāmata ir domāta praktiskai lietošanai, tajā viss izstāstīts pietiekami smalki, lai lasītājs varētu izmēģināt nokāpšanu dvēseles dzīlēs, ja jūtas tam gatavs, kaut gan, protams, vienmēr ir labāk, ja līdzās ir kāds zinošs ceļvedis, kas palīdz nonākt līdz tai vietai, kur tālāk ceļš visiem jāmēro vienatnē.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte un daudzi dzejnieki.

 

Izdevniecība «Alis» jau piekto gadu izdod latviešu valodā iztulkotu Marijas Tūnas biodinamiskās lauksaimniecības kalendāriju, kas dāsni papildināts ar padomiem, pieredzes stāstiem un biodinamisko preparātu receptēm. Izrādās, mušas atbaida ar sugas māsām aplipuša mušpapīra dedzināšana Ziedu dienās! Par to, lai ieteikumi būtu saskaņā ar Latvijas apstākļiem, gādājusi konsultante Ilze Žola.

 

Apgāds «Alis» izdevis grāmatiņu «Kāpēc govīm ir ragi» – par to aizdomājušies Šveices biodinamiskie liellopu audzētāji. Pat ja jums nekad mūžā nebūs jālemj, audzēt govis ar ragiem vai tos piededzināt telītes bērnībā, būs interesanti uzzināt daudz jauna par zālēdāju ragiem un nagiem.

No vācu valodas tulkojusi Ina Strautniece, konsultante – veterinārārste homeopāte Ilze Pētersone.

Sagatavoja Ieva Zālīte un Anitra Tooma

Atbildēt