Vides izglītība ekoskolās

Viena no populārākajām un visaptverošākajām vides izglītības programmām visā pasaulē ir Ekoskolu programma, tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un kalpo par ietvaru vides izglītības procesa organizēšanai skolās jau vairāk nekā 20 gadu. Latvijā šī programma uzsākta pirms vairāk nekā 10 gadiem, un šobrīd tajā iesaistījušās 180 izglītības iestādes – sākot no pirmsskolām līdz pat augstskolām.

Ekoskolu programmas būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu, kas ne tikai sniedz papildu izglītības iespējas jauniešiem, bet ir efektīva ikdienas dzīvē un atspoguļojas reālos sasniegumos skolas apsaimniekošanā. Bijušais vides ministrs Raimonds Vējonis, kura laikā Ekoskolu programma uzņēma apgriezienus, uzskata: «Bieži dzirdētais jēdziens «vides izglītība» nav attiecināms tikai uz dabas saudzēšanu, bet pauž daudz dziļāku jēgu un saturu, kas ir cieši saistīts ar atsevišķas personības izaugsmi un visas sabiedrības pilnveidošanos…

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 05/2014

Iveta Sondore

Atbildēt