Resnvēdera purvuspāre – aizsargājama suga Latvijā

Gada sākumā pamanīju Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludināto projektu konkursu, un izrādījās, ka konkursa nolikumā ir minētas sugas, par kurām uzrakstītie projekti ir prioritāti atbalstāmi, un to skaitā – resnvēdera purvuspāre. Rakstīt vai nerakstīt? Ja rakstīt, tad jāraksta tā, lai projekts tiktu apstiprināts un rezultāts būtu labs, bet jārēķinās, ka tas aizņems daudz laika. Nerakstīt? Mēs, entomologi, bieži žēlojamies, ka biežāk atbalsts tiek putnu vai zvēru izpētei. Tātad noteikti jāraksta! Un tā tapa projekts «Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana un ieviešanas uzsākšana resnvēdera purvuspārei Leucorrhinia caudalis». Projekta uzdevumi ir divi – izstrādāt sugas aizsardzības plānu un uzsākt šā plāna ieviešanu. Uzreiz ķēros pie datu kopas sagatavošanas par resnvēdera purvuspāres atradnēm gan Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas datu pārvaldības sistēmai «OZOLS», gan VAS «Latvijas valsts meži» datu bāzei, jo precīzi dati par to, kur un kad suga konstatēta, ir viens no sugu aizsardzības stūrakmeņiem.

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 06/2014

Mārtiņš Kalniņš, dr. biol., spāru pētnieks

 

Atbildēt