Atsakoties no saindētas pārtikas

Pēc Pasaules veselības aizsardzības organizācijas datiem, pasaulē vidēji katru gadu ar pesticīdiem saindējas 15 000 cilvēku. No tiem 12% (apmēram 1800 cilvēku) saindēšanās gadījumu beidzas ar nāvi. Nesen Latvijas radio ziņoja, ka Indijā 600 cilvēku saindējušies ar augu eļļu. ASV, Norvēģijā un Zviedrijā trešdaļa iedzīvotāju slimo ar dažādām alerģijām. Arī Latvijas iedzīvotājiem un speciālistiem būtu jāpadomā par slimību cēloni – dažādu ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem.
Laukos, kurus zemnieki atguva no lielsaimniecībām, aug ļoti izturīgas nezāles – latvāņi, dadži, usnes, nātres, vārpata un vībotnes. Ar krūmiem, kārkliem un alkšņiem aizauguši 1 200 000 ha. Tas liecina, ka Latvijas zeme ir tīra, tā nav piesārņota ar indīgām ķimikālijām. Vajadzētu tikai samazināt nezāļu sēklu daudzumu aramkārtā, vairākus gadus pēc kārtas nezāles nopļaujot pirms to ziedēšanas, un daudzgadīgās nezāles iznīcināt ar mehāniskiem paņēmieniem, piemēram, laukus kultivēt kā melno papuvi divas trīs reizes vasarā. Zeme atgūtu struktūru ar zaļmēslojumu un augu organisko vielu atliekām pēc iearšanas. Ja zemnieku saimniecībās plašāk izmantos dažādu organisko mēslojumu, arī zaļmēslojumu, bet pesticīdu vietā lietos bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, iegūtā raža būs pilnvērtīga un kvalitatīva. Zinātniskos pētījumos ir pierādīts – veģetācijas periodā lietojot pesticīdus, augļos, ogās un dārzeņos samazinās vitamīnu daudzums, sevišķi C vitamīns.

Mārupes dabiskais fenomens

Bioloģiski tīru un kvalitatīvu ražu var izaudzēt, ja lauki agrāk nav piesārņoti ar toksiskām vielām un neatrodas tuvāk par 200 m no automaģistrālēm. Latvijas zemniekiem ir iespējams iegūt bioloģiski tīru un pilnvērtīgu ražu no lauksaimniecības kultūrām, kas audzētas tīrā zemē bez indīgu ķīmisko vielu (pesticīdu, augšanas regulatoru u.c.) lietošanas. Latvijā augu aizsardzības līdzekļu sarakstā līdz 2001. gada 1. janvārim reģistrēti 26 bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi. Ir izdots arī buklets «Pielietosim biometodi augu aizsardzībā». Tātad izvēle ir.

Ļoti veiksmīgi ar bioloģiskiem augu aizsardzības līdzekļiem zemstiklu dārzeņus audzē Mārupes siltumnīcu kompleksā, kur strādā pat speciāls agronoms, kas atbild par bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Šajā saimniecībā biometodes lietošanai ir senas tradīcijas. Mārupes siltumnīcu kompleksam plēsējērces ambliseius piegādā a/s «Ķīšezers» (B. Speldziņa), plēsējērci fitosejulus audzē paši, arī enkarsiju iepērk a/s «Ķīšezers». Siltumnīcu kompleksā dārzeņu apputeksnēšanai izmanto kamenes, kuru klātbūtne liecina to, ka ķīmiskie insekticīdi šeit nav lietoti. Mārupes siltumnīcu kompleksā strādājošajiem ir labāki darba apstākļi nekā siltumnīcās, kur lieto pesticīdus. Ķīmisko vielu iedarbība siltumnīcās (kur ir mitrs, karsts un nav gaisa kustības) ir ievērojami bīstamāka nekā atklātā laukā, kur ir vējš, saule un lietus, kas samazina vielu koncentrāciju un veicina to degradāciju. Raža, ko iegūst, audzējot dārzeņus ar bioloģiskajiem līdzekļiem, ir augstas kvalitātes, jo nitrātu uzkrāšanos nepieļauj pašu saimniecības laboratorijas kontrole. Pērn ar bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem, kurus gatavo «Bioefekts», strādāja vairāki simti zemnieku. Sevišķi labus rezultātus guva zemeņu, gurķu, tomātu un kartupeļu audzētāji, kas savlaicīgi lietoja trihodermīnu un biomiksu ķīmisko fungicīdu vietā, tā pasargājot augus no puves kaitīgās iedarbības.

Viltvārži dārzeņu stendos

Pircēji par Mārupē audzēto produkciju balso ar savu maciņu atvēršanu, bet nereti pārdevēji arī citur iepirktus tomātus un gurķus cenšas pārdot kā Mārupes un citu Latvijas zemnieku ražu. Te nu pašiem rūpīgi jānovērtē dārzeņi – vienāda lieluma tomātus bez raksturīgā aromāta labāk ignorēt. Lai saudzētu patērētājus, sevišķi bērnus, kam visvairāk vajadzīga tīra, kvalitatīva raža bez pesticīdu atlikumiem, vajadzētu atvērt speciālu veikalu vai lielveikalos izvietot tikai bioloģiskajai produkcijai izveidotus stendus, kur tirgotu bioloģiski tīrus kvalitatīvus dārzeņus, augļus un medu, ko lieto bez termiskās apstrādes.

Zini, pazīsti un lieto

Latvijas zemnieku un piemāju saimniecību vajadzībām līdz 2001. gadam reģistrēto augu aizsardzības preparātu sarakstā ir 18 vietējie augu aizsardzības līdzekļi. Tie ir: Afidiuss, Ambliseiuss, Bio-1B-J, Bio.2B-J, Bio-3B-J, Bio-4B-J, Bio-5B-J, Biomikss B-J, Enkarsija, Fitosējuluss, Pangodiņš, Trihodermīns B-J, Verticilīns B-J, Mikostops, Trihogramma embryophagum. Šie bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi un spožlapsenīte Trihogramma embryophagum ir nekaitīgi cilvēkiem, ražai un visiem derīgajiem dārza iemītniekiem. Ar dažiem gramiem trihogrammu pietiek, lai iznīcinātu dārza kaitēkļus: ziemāju pūcītes, biešu sviļņa, kāpostu balteņa un citu ābeļdārza kaitēkļu oliņas, kurās trihogramma iedēj savas oliņas, tā pārtraucot šo kaitēkļu vairošanos. Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi uzlabo ražas kvalitāti, tie ražā neuzkrājas.

Latvijā pašlaik reģistrēti 26 bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi. Biopreparātu iedarbība būs ļoti laba tad, ja dārzs vai siltumnīca nebūs piesārņota ar pesticīdiem. Bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem starptautiskās prasības higiēnisko normēšanu neparedz, jo tie ir nekaitīgi videi, cilvēkiem un dzīvniekiem. Ja zemnieki ražu audzē bez agresīvajiem ķīmiskajiem pesticīdiem, lietojot tikai bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, to var ziņot deklarācijā. Zemnieka deklarācija ir dokuments, kura patiesīgumu tepat Latvijā var arī pārbaudīt. Ja Latvijas Republikā pieņem ārzemju ražotāju un tirgotāju deklarācijas, kāpēc gan neticēsim saviem zemniekiem, kuru dzīvesvieta ir tepat?

Rita Teivāne, bioloģe, toksikoloģe

Publicēts 2002.gada janvārī.


Atbildēt