Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas privātmājai

Ik dienas, veicot tik ierastos darbus savā mājsaimniecībā, piemēram, mazgājot traukus un veļu utt., mēs atstājam ietekmi uz vides un ūdeņu kvalitāti. Kaut arī viena cilvēka radīto notekūdeņu daudzums nav liels, tas tomēr atstāj būtisku ietekmi uz vidi. Pilsētnieku radītie notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtām, bet ko darīt privātmāju īpašniekiem, kam nav pieejami pilsētas kanalizācijas tīkli? Bezatbildīgi šādos gadījumos rīkojas privātmāju īpašnieki, kas notekūdeņus dabā novada neattīrītus. To radītais piesārņojums nelabvēlīgi ietekmē ne tikai vidi, bet arī pašu piesārņotāju. Risinājums šādai problēmai ir individuālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ierīkošana. Pašlaik pieejamais individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu klāsts ir liels, bet kāda attīrīšanas iekārta būtu visefektīvākā? Izdarot izvēli, vajadzētu ņemt vērā ne tikai iekārtas cenu, bet arī tās darbības efektivitāti un apkalpošanas iespējas.

Tradicionālākais notekūdeņu attīrīšanas veids ir septiķis, kas paredzēts mehāniskai notekūdeņu attīrīšanai. Pie šāda veida attīrīšanas iekārtām pieskaitāma arī notekūdeņu attīrīšana ar grodu kaskādi. Mūsdienās šāda attīrīšanas metode ir novecojusi un nenodrošina pietiekami efektīvu notekūdeņu attīrīšanu. Septiķos attīrītie ūdeņi saglabā nepatīkamu smaku, un to sastāvā saglabājas augsts organisko piemaisījumu daudzums. Grodu kaskādes būvdarbi ir laikietilpīgi, un izbūves darbi ir samērā sarežģīti, turklāt kaskāde aizņem lielu teritoriju. Daudzos būvmateriālu lielveikalos var iegādāties jau gatavu septiķu sistēmu, kas izgatavota no plastikāta un pēc darbības principa neatšķiras no grodu kaskādes. Šādi septiķi ir vieglāk ierīkojami, taču to attīrīšanas efekts ir mazs. Ja pēc septiķa tiek uzstādīts filtrācijas lauks, kas nodrošina notekūdeņu filtrēšanos grunts slāņos, jārēķinās, ka tā darbības laiks būs neilgs, jo tas ātri aizsērēs. Septiķos ar laiku veidojas nosēdumu kārta, kas bieži jāatsūknē, tādēļ jārēķinās ar regulāriem izdevumiem, izmantojot asenizācijas pakalpojumus.

Būtisks pavērsiens individuālo māju notekūdeņu attīrīšanā ir bioloģiska notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ieviešana. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas pamatā ir ūdens pašattīrīšanās spēja, ko nodrošina dažādi dabā esoši mikroorganismi. Attīrīšanas iekārtā tiek radīti apstākļi mikroorganismu attīstībai, kas savukārt veicina to strauju vairošanos. Lai nodrošinātu savas dzīvības funkcijas, mikroorganismi pārtiek no dažādām organiskām vielām, nodrošinot to pārstrādi. Šāda veida tehnoloģijas plaši izmanto lielajās notekūdeņu attīrīšanas stacijās. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, čehu uzņēmums «ASIO Ltd.» bioloģiskās attīrīšanas metodi ir ieviesis arī individuālo māju notekūdeņu attīrīšanas iekārtās «AS-VARIOcomp» un «AS-ANAcomb». Šādas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas atšķirībā no septiķiem daudz efektīvāk attīra notekūdeņus, turklāt to uzturēšana ir daudz lētāka. Kaut arī bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ierīkošana ir dārga, tā atmaksājas vairāku gadu laikā, jo tiek ietaupīti līdzekļi uz asenizācijas pakalpojumu izmantošanu – tie būs vajadzīgi daudz retāk, nekā izmantojot septiķus.

Izvēloties bioloģisko attīrīšanas iekārtu, svarīgi ņemt vērā arī to, kādas funkcijas tā nodrošina. Bioloģisko attīrīšanu var iedalīt vairākos veidos, kas nodrošina dažādus procesus. Attīrīšanu, kuras laikā notekūdeņiem tiek pievadīts gaiss, sauc par oksidāciju. Savukārt procesu, kura laikā notekūdeņiem netiek pievadīts gaiss, sauc par denitrifikāciju. Efektīvākais no veidiem ir oksidācija, un, to apvienojot ar denitrifikācijas procesu, var panākt ļoti kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. Abus no minētajiem bioloģiskajiem procesiem apvieno jau minētās attīšanas iekārtas «AS-VARIOcomp» un «AS-ANAcomb», turklāt abi procesi tiek apvienoti vienā iekārtas korpusā.

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu tehniskie risinājumi var būt dažādi, tādēļ iekārtas izvēlē jābūt īpaši piesardzīgiem. Piemērotākais tehniskais risinājums ir kompakta iekārta, kurā apvienotas dažādas funkcijas un nav nepieciešama iekārtas papildu sastāvdaļu izbūve. Attīrīšanas iekārtas izmēri nedrīkst būt pārāk mazi vai lieli. Pārāk maza attīrīšana iekārta nenodrošina pietiekamu notekūdeņu attīrīšanu, jo tā tiek pārslogota un gadījumā, ja iekārtā nonāk liels notekūdeņu daudzums, tā var pārplūst. Savukārt, ja attīrīšanas iekārta ir pārāk liela, ieplūstošo notekūdeņu daudzums nav pietiekams, lai nodrošinātu attīrīšanas iekārtā esošos mikroorganismus ar barības vielām. Tādēļ izvēloties ir ļoti svarīgi ņemt vērā, kādam cilvēku skaitam iekārta paredzēta un cik daudz notekūdeņu tā spēj akumulēt. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām «AS-VARIOcomp» un «AS-ANAcomb» tiek paredzēti vairāki tipi, katrs no tiem – dažādai noslodzei. Attīrīšanas iekārtas tiek izbūvētas lielākas, tādējādi nodrošinot lielāku notekūdeņu akumulācijas iespēju gadījumā, ja kanalizācijā nonāk liels notekūdeņu daudzums.

Visām bioloģiskās attīrīšanas iekārtas sastāvdaļām jābūt no materiāla, kas ir izturīgs pret agresīvu vidi. Sastāvdaļas nedrīkst būt no viegli pūstošiem un korodējošiem materiāliem. Īpaši svarīgi: izvēloties attīrīšanas iekārtu, jāraugās, no kāda materiāla izgatavota iekārtas pārsedze – tā nedrīkst būt no koka vai melnajiem metāliem.

Izvēloties attīrīšanas iekārtu, ir svarīgi ņemt vērā arī iekārtas apkalpošanas iespējas. Attīrīšanas iekārtai jābūt apkalpošanas un vadības iespējām. Iekārtas, kurām nav paredzētas tehniskās apkopes iespējas, ir ļoti neērtas gadījumā, ja radušies tehniski bojājumi. Notekūdeņi satur arī dažādus neorganiskus piemaisījumus, piemēram, smiltis. Šos piemaisījumus regulāri jāizvada no attīrīšanas iekārtas, tādēļ iekārtai jāparedz nogulšņu atsūknēšanas iespējas. Lai nodrošinātu iekārtas efektīvu darbību mazas noslodzes laikā, kad iekārtā netiek novadīti notekūdeņi, jāparedz notekūdeņu recirkulācijas iespējas. Recirkulācija nodrošina notekūdeņu nepārtrauktu cirkulāciju, neļaujot attīrītajiem notekūdeņiem izplūst no iekārtas, tādā veidā uzturot labvēlīgu vidi mikroorganismu ilgākai dzīvotspējai. Attīrīšanas iekārtas modelis «AS-ANAcomb» paredzēts sezonāla rakstura dzīvojamām ēkām, piemēram, vasarnīcām, kempingiem, viesu namiem un citiem objektiem, kur cilvēku uzturēšanās ir sezonāla. Savukārt attīrīšanas iekārtas mo-deli «AS-VAIOcomp» ir piemērots uzstādīšanai dzīvojamās mājās, kurās regulāri tiek noslogota kanalizācijas sistēma.

Ja arī jūs vēlaties iegādāties notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu, sazinieties ar uzņēmuma «AHM Victory», kas ir čehu uzņēmuma «ASIO Ltd.» oficiālais pārstāvis Latvijā, speciālistiem. Abu uzņēmu sadarbība norit jau vairāk nekā piecus gadus. Šajā laikā uzņēmums «AHM Victory» ir guvis vērtīgu pieredzi, tādēļ tā pakalpojumi ir aizvien kvalitatīvāki. Pieredzējuši uzņēmuma darbinieki sniegs jums vērtīgas konsultācijas un palīdzēs izvēlēties piemērotāko notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju tieši jums. •

Kontakti:
SIA «AHM Victory»
«Villijas», Stopiņu pagasts, Rīgas raj.
Tālr.: +37127540279
Fakss: +3717703981
E-pasts: ahmvictory@inbox.lv

Publicēts 2007.gada septembrī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *