Nāvīgais raundaps

Februāra beigās respektablā zinātniskajā žurnālā «Toxicology » tika publicēts pētījums par glifosātu saturošo herbicīdu toksisko iedarbību uz cilvēka šūnām. Franču zinātnieki atklājuši, ka glifosāts nav vienīgā toksiskā viela, kas atrodama glifosātu saturošo herbicīdu sastāvā. Tie satur arī palīgvielu, sauktu par POE-15, kas ir vēl kaitīgāka nekā pats glifosāts. Šīs palīgvielas klātbūtne parasti nav norādīta uz marķējuma, jo pilns herbicīdu sastāva uzskaitījums tiek uzskatīts par kon denciālu informāciju. Tieši palīgviela POE-15 ir tā, kas veicina šūnas apvalka caurlaidību, ļaujot glifosātam labāk ie ltrēties jebkurā dzīvā šūnā. Kāpēc šis atklājums ir tik nozīmīgs? Tāpēc, ka norāda, cik nepilnīga ir bijusi procedūra, saņemot atļauju laist apgrozībā glifosātu saturošos herbicīdus. Līdz šim glifosātu saturošo herbicīdu lietošanas atļaujas tika izsniegtas, pamatojoties vienīgi uz galvenās herbicīda sastāvdaļas – glifosāta – īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes novērtējumu, bet nav veikts glifosāta un tam pievienoto palīgvielu ietekmes novērtējums. Pētījuma autori secina, ka, tā kā palīgvielas pastiprina glifosāta iedarbību, tad šobrīd noteiktais maksimāli pieļaujamais glifosāta atlieku daudzums dabā, lopbarībā un pārtikā ir kļūdains un to nepieciešams pārskatīt…

Lāsma Ozola, «Zemes draugi»

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 02/2013

Atbildēt