Kukaiņu viesnīca Laurenčos

Vienmēr esmu lepojusies, ka mans pirmais augstākās izglītības grāds ir tieši dabaszinātnēs. Tāpēc priecājos, ja bērnudārzā un skolā, kur mācās mani bērni, vecāku sapulcē skolotājas stāsta, ka viņu prioritāte ir dabaszinības. Lieliski, jo dabaszinības ir visa pamats, tā ir pasaule, kurā dzīvojam – piedzīvojam miglu, rasu vai pērkonu un saprotam, kāpēc tie rodas.

Siguldā ir Laurenču sākumskola – brīnišķīga skola ar padziļinātu dabaszinību ievirzi, kas tāda ir ne tikai normatīvajos dokumentos, bet arī dzīvē – ar modernu aprīkojumu un ieinteresētu pedagogu kolektīvu. Te ir radoša klases audzinātāja un aizrautīgi vecāki, atsaucīga direktore, tāpēc mums visiem radās ideja: pie Laurenču sākumskolas jābūvē kukaiņu viesnīca!

Tā kā skolas apkārtne ir publiska teritorija, īpašu uzmanību pievērsām kukaiņu viesnīcas konstrukcijai, kam jāiztur ne tikai kukaiņu mītņu smagums, bet arī bērnu un garāmgājēju interese, tāpēc pamatni – stabilu un funkcionālu – veidoja galdnieks, parūpējoties par to, lai kukaiņu māja stabili un droši stāvētu vairākus gadus. Plānojot kukaiņu viesnīcas piepildīšanu, sagatavojām sarakstu ar nepieciešamajiem materiāliem, un bērni ar lielu aizrautību iesaistījās nepieciešamo lietu sagādāšanā: kopā ar vecākiem urba caurumus pagalēs, vāca niedres un sienu, sēja zaru slotiņas, kā arī sagādāja visu pārējo, lai maija pievakarē mācību gada noslēguma pasākumā iekārtotu viesnīcu. Pirms tam gan bērni, gan vecāki un skolotāja noklausījās entomologa Mārtiņa Kalniņa stāstu par kukaiņiem, to nozīmi dabā un dzīves ieradumiem. Visu to zinot, viesnīcas stāvi veikli tika piepildīti ar piemērotiem dabas materiāliem, mīcīti māli un stiprināts siens, lai radītu piemērotu dzīves vidi dažādiem kukaiņiem, kas ļautu iepazīt to daudzveidību. Savukārt sarunas gan par kukaiņiem un dabu, gan arī par bērnu interesi un iesaisti dabas pētīšanā turpinājās līdz pat vēlam vakaram, kad nepacietīgākie jau vairākas reizes bija pārbaudījuši, vai pirmie viesi ir ieradušies. Tie ieradās pavisam drīz, – pēc divām nedēļām apskatot kukaiņu viesnīcu, tur atradām spīļastes, spožlapsenes, dažas koksngraužu sugas un arī zirnekļus.

Kukaiņu viesnīcas arhitektūra

Kukaiņu viesnīca ir koka konstrukcija ar pamatsienām un jumtu, ko piepilda ar dažādiem dabas, otrreizēji izmantojamiem un citiem materiāliem, ierīkojot piemērotas mājvietas dažādiem kukaiņiem. Izveidojot izturīgu pamatni, kukaiņu viesnīca var kalpot vairākus gadus, nepieciešams vien papildināt un atjaunot tās saturu. Kukaiņu viesnīcas ir nozīmīgas kukaiņiem ne tikai vasarā, bet visu gadu, jo mazāki kukainīši tur var atrast siltu vietiņu pārziemošanai. Bišu, lapseņu, mārīšu, tauriņu un citu kukaiņu sugas šādās mājās pārziemo un sagaida pavasari. Tā kā katrai sugai ir atšķirīgas prasības, nepieciešami dažādi materiāli kukaiņu viesnīcas aizpildīšanai: mizas, sūnas, siens, prauli, ķieģeļi u.c.

Daudziem kukaiņiem patīk mitra vide, tādēļ kukaiņu viesnīcas novietošanai piemērotāka būs vidēji noēnota vieta, piemēram, dzīvžoga vai koku tuvumā. Būtiski, lai tā atrastos daļēji saulainā vietā, jo ir kukaiņi, kam patīk tieši saulainas un siltas vietas.

Kukaiņu viesnīca ir ilgtermiņa būve. Mūsu projekts šogad tikai sākās, un vislielāko ieguvumu varēsim sagaidīt turpmākajos gados. Piemēram, jau pēc pirmās ziemas kādā nodarbībā varēsim rīkot «inventarizāciju» – izņemt daļu no materiāliem un izpētīt, kas tajos ir mitinājies, kā arī atjaunot viesnīcas pildījumu. Iesaku veikt novērojumus ik gadu, uzkrāt datus, ko skolēni varēs izmantot pētnieciskajos darbos. Ievāktos kukaiņus var pētīt un veidot skolas un apkārtnes kukaiņu kolekciju.

Pirmā kukaiņu māja, kas pirms vairāk nekā desmit gadiem tika uzbūvēta Līgatnes dabas takās, savu laiku jau ir nokalpojusi, un nu tur ir lāču aploks. Kukaiņu namu var aplūkot Rīgas Zooloģiskajā dārzā, iepretī Latvijas abinieku mājai. Laurenču kukaiņu viesnīca šobrīd ir viena no nedaudzajām kukaiņu mājām Latvijā.

Sagaidot Latvijas simtgadi, valstī tiek plānotas arvien jaunas aktivitātes un akcijas, – varbūt vērts īstenot tādas arī dabas jomā, piemēram, līdz 2018. gadam izveidot 100 kukaiņu viesnīcas visā Latvijā?

Starp citu, lietotnes «Pinterest.com» meklētājā ierakstot vārdus insect hotel, tiek piedāvāts daudz dažādu iedvesmojošu paraugu – simtiem kukaiņu viesnīcu iespēju, variantu un modeļu, kas piemērotas mājām un dārziem, skolām un daudzdzīvokļu ēkām (attēlā pa labi).

Materiāli, kurus var izmantot kukaiņu viesnīcas iekārtošanai

Trūdoša koksne – piemērota mājvieta daudzām vaboļu sugām, piemēram, briežvabolēm, un to kāpuru attīstībai, kā arī mitrenēm un simtkājiem, skudrām, kas zem trūdošās koksnes mizas veido alas. Uz trūdošas koksnes attīstās arī sēnītes, kas veicina koksnes turpmāku trūdēšanu un piemērotas vides radīšanu kukaiņiem, piemēram, sēņgraužiem, melnuļiem un citām vabolēm.

Kritalas, malka, mizas – zem mizas mājvietu varētu rast koksngrauži, ķirmji, platsmeceri. Starp kritalām, kas novietotas uz zemes, varētu dzīvot skrejvaboles un spīļastes, tūkstoškāji.

Augu kāti ar cauru vidu (niedres), malkas pagales ar izurbtiem caurumiem – piemērota dzīvesvieta bitēm vientuļniecēm, dažādām spožlapseņu sugām. Bites vientuļnieces ir nozīmīgas augu apputeksnētājas, kurām patīk saule, tādēļ, iekārtojot kukaiņu viesnīcu, bitēm vientuļniecēm paredzēto mājvietu vajadzētu novietot saulainākajā pusē.

Siens un salmi – vieta, kur kukaiņiem veidot alas un paslēpties, lai pārziemotu.

Lapu slotiņas – kad tās izkalst, veidojas nokaltušu lapu kārta, kas, līdzīgi kā nokaltušas lapas uz meža zemsedzes, veido piemērotu vidi vairākām kukaiņu sugām, piemēram, mārītēm, kuras tur pārziemo; patvērumu rod dažādi mušveidīgie un odveidīgie divspārņi.

Zane Pīpkalēja
Pilnu rakstu kopā ar attēliem skatiet pdf formātā VV 04/2016

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *