Kā klājas ierakumu otrā pusē?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tagad izveidota par tik plašu ministriju, ka gadījumos, kad par ministru kļūst cilvēks, kurš agrāk nav lāgā saskāries ne ar vides, ne pašvaldību nozari, paiet krietns laiks, kamēr viņš saprot, kur nokļuvis un kas jādara. Nozaru valsts sekretāra vietnieki ir tie, kuri attiecīgo nozari pārzina vislabāk. Pirms pusotra gada tika izveidots valsts sekretāra vietnieka amats vides jautājumos, un pirms gada «Vides Vēstis» intervēja jauno un darba spara pilno Juriju Spiridonovu. Pagājušogad pirms Jāņiem viņš iesniedza atlūgumu un tagad strādā daudz labāk atalgotā līdzīgā amatā Ekonomikas ministrijā. Vasaras beigās saņēmām ziņu, ka turpmāk VARAM valsts sekretāra vietniece vides jautājumos būs Alda Ozola. Tie, kuri par viņu līdz šim neko nav dzirdējuši, pēc fotogrā jas droši vien nosprieda, ka amatā iecelta vidusskolniece. Savukārt vides nevalstisko organizāciju cilvēki apbrīnā noelsās par Aldas drosmi pārcelties ierakumu otrā pusē. Jā, mēs vienmēr labi zinām, kā vides nozarē būtu jāstrādā, asi kritizējam ierēdņus, iesniedzam grozījumus likumprojektos, kurus parasti gan neņem vērā, bet – lai pretendētu uz augstu amatu vides nozarē – tur mums drosmes pietrūkst…

Raksta turpinājumu lasiet pdf formātā VV 01/2014

Intervē Anitra Tooma un Jānis Ulme

 

Atbildēt