Kā iejūgt zirgu

Agrāk spožs zirgs skaistos atsperu ratos apliecināja saimnieka sabiedrisko stāvokli, tagad bērīša vietu ieņēmusi automašīna. Tomēr aizvien vairāk cilvēku meklē kontaktus ar zirgu, ar Pasaules Dabas fonda svētību ainavā atgriežas pelēkie koniki, Eiropa vilina ar subsīdijām vietējās zirgu šķirnes kopējus. Vai proti iejūgt zirgu?

iejugt zirgu

Apauši paredzēti vadāšanai un zirga piesiešanai ganībās vai steliņģī.

Iemaukti domāti iejūgta vai apseglota zirga vadīšanai.

Sakas vienmērīgi pārnes vezuma svaru uz krūšu, plecu un skausta daļu. Pareizi pielāgotas sakas stāv paralēli lāpstiņām, ir ērtas un nenoberž ne skaustu, ne plecus. Sakas ir vissvarīgākā zirglieta, pielīdzināmas apaviem cilvēkam. Ciešas sakas žņaudz zirgu un noberž kaklu. Ja sakas par lielu, rodas noberzumi.

Dzeņaukstes savieno sakas ar ilksīm.

Slejas piestiprinātas pie sakām trīs vietās un notur galvā sakas, ja nākas bremzēt no kalna vai iet atpakaļgaitā.

Sedulkas uzdevums ir pārnest daļu vezuma svara uz muguru, kā arī noturēt vajadzīgajā stāvoklī ilksis, loku un sakas.

Katram zirgam jāiegādājas viņam piemērots aizjūga komplekts. Zirglietām jābūt sausām, tāpēc tās vienmēr jāizžāvē un jāvēdina. Zirglietas vismaz reizi mēnesī ieziež ar zirglietu smēri un tad nospodrina ar vilnas lupatu. •

Kā iejūgt zirgu

 • Vispirms zirgam uzmauc galvā iemauktus un aiztaisi siksniņas.
 • Uzliec mugurā sedulku: vispirms liec tuvāk skaustam, tad atbīdi uz īsto vietu, lai spalva nogultos augšanas virzienā.
 • Sedulku uz muguras nostiprini ar sedulkjostu.
 • Uzmauc galvā sakas, kas apgrieztas ar platāko vietu uz augšu. Tur pat aiz ausīm, kakla šaurākajā vietā, sakas krēpju virzienā pagriez uz leju, sakārto krēpes un nolaid sakas līdz pleciem.
 • Uzliec zirgam slejas – tās ir piestiprinātas pie sakām.
 • Zirgu pāri kreisajai ilksij ieved ratu ilksīs.
 • Paņem kreiso ilksi aiz gala, liec virs dzeņaukstes gala, gala cilpā ieliec loka galu, apgriez loku dažas reizes, savijot ciešāk dzeņauksti.
 • Loka otru galu pārliec pāri zirga kaklam saku apvidū.
 • Aizej zirgam labajā pusē, pacel labo ilksi, tās galu ieliec loka ierobā, tad ar dzeņauksti apņem ilksi no augšas un dzeņaukstes cilpu uz mauc loka galam. Lokam jābūt dzeņaukšu priekšpusē!
 • Ar ādas saiti, kas atrodas pie sakām, savelk saku galus kopā un nostiprina ar viegli attaisāmu mezglu. Lai savilktu stingrāk saku saiti, pret saku galu atspiedies ar kreiso kāju vai celi. Tā nostiprinās loks, kam jāstāv perpendikulāri ilksīm.
 • Pie kreisās ilkss ir piesieta sedulksiksna, to izver cauri sedulkas lociņiem un ar otru galu piesien pie labās ilkss. Tā sakas tiek nostiprinātas vajadzīgajā augstumā.
 • Iemauktu pavadu izver cauri loka gredzenam, kas atrodas augšdaļā, un tad galu apsien ap labo ilksi un pavadu pievelk tik stingri, lai zirgs galvu varētu nolaist tikai līdz elkonim.
 • Piesprādzē grožus iemauktu mutes dzelžu gredzeniem.
 • Ja nepieciešams, ieliek mutē laužņus.

Atbildēt