Wi-Fi piesārņojums

Bez redzama iemesla uznākošas galvassāpes, neizprotama nervozitāte un paaugstināts stresa līmenis, depresija. Nemitīgs nogurums, nespēks, locītavu sāpes, redzes pasliktināšanās, sirdsdarbības traucējumi un tiem līdzi nākoši nepatīkami blakusefekti – par šādām veselības problēmām sūdzas daudzi. Ārsti problēmu izcelsmi parasti noraksta uz […] Lasīt tālāk

Mans pārtikas ceļš Ziemeļkurzemē

Viens no cilvēcīgākajiem veidiem, kā apgādāt savu ģimeni ar pārtiku, ir visu, kas izaug Latvijā, pirkt no vietējiem ražotājiem, vēlams no tādiem, kas savu saimniecību ir bioloģiski serti cējuši. Pārējo – cik vien ienākumi atļauj – ekoserti cētu. Cilvēki nereti […] Lasīt tālāk