Zinātne pret ideoloģiju. Kurš kuru?

Ir daudz «karsto» vides jautājumu, par kuriem zinātnieki plūcas jau gadiem ilgi, veltot viens otram tādus aizvainojošus epitetus kā «pseidozinātnieks», «industrijas uzpirktais» un tamlīdzīgi. Kam ticēt? Ģenētiski modificētie organismi (ĢMO) jau kopš to pirmsākumiem izraisījuši kaismīgas debates. Kamēr vieniem tie […] Lasīt tālāk

Kā mazināt atkritumu ietekmi uz klimata pārmaiņām

Daudzi pētījumi liecina, ka klimata pārmaiņas nevar izskaidrot tikai ar neapturamiem dabas procesiem. Antropogēnās siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas ir radījušas palielinātas oglekļa dioksīda (CO2), metāna (CH4) un slāpekļa oksīda (N2O) koncentrācijas atmosfērā. Lai gan 2012. gadā no 32 Eiropas […] Lasīt tālāk