Vasenieku purva taka

Dabas liegums atrodas Ventspils rajona Puzes un Usmas pagastā, Talsu rajona Valdgales pagastā. Izveidots 1977.gadā. Platība 6636 ha. Statuss viens no Latvijas 273 dabas liegumiem viena no Latvijas 336 Natura 2000 vietām Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Starptautiski putniem nozīmīga vieta […] Lasīt tālāk

Ceļojums uz Dvietes palieni

Vērojot, cik tukši ir Sēlijas autoceļi, spriežam, ka šis laikam nav sevišķi populārs ceļojuma maršruts. Tomēr mēs esam stingri apņēmušies apceļot šo mazapdzīvoto, bet tik grezno Latvijas daļu un nenožēlojam ne mirkli. Ceļojām četras dienas. Taču šoreiz aprakstīšu tikai iespaidus […] Lasīt tālāk

Tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Pieaugot gan ārvalstu, gan vietējo ceļotāju aktivitātēm, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) kļuvušas par nozīmīgiem tūrisma objektiem. Lielāko teritoriju – nacionālo parku, rezervātu, dabas parku un biosfēras rezervāta – administrācijas dod nenovērtējamu ieguldījumu tūrisma attīstībā, gan uzturot jau esošos, gan […] Lasīt tālāk