2019.gada labākās putnu fotogrāfijas

Jau astoņpadsmito reizi Latvijas Dabas muzejs organizēja fotokonkursu un izstādi «Mans putns».

Šogad konkursā piedalījās 93 dalībnieki ar 235 darbiem no visas Latvijas. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās:

  • bērni (līdz 14 gadiem) – trīs dalībnieki ar piecām bildēm;
  • jaunieši (15–25 gadi) – 11 dalībnieki ar 22 bildēm;
  • pieaugušie (26–50 gadi) – 44 dalībnieki ar 119 bildēm;
  • seniori (vecāki par 50 gadiem) – 35 dalībnieki ar 89 bildēm.

Pastiprinās tendence, ka bērnu grupā dalībnieku ir maz – iespējams, tas tāpēc, ka labu fotoaparātu bērniem vecāki nedod, bet, ja dod, tas ir par smagu, un jaunais dabas draugs labāk vēro putnus binoklī, bet nemēģina nofotografēt. Turklāt spēcīgākie bērnu grupas dalībnieki izauguši un tagad startē jauniešu grupā.

Bērnu grupā Atzinības rakstu saņēma Dainis Ogorodnikovs, Bruno Ķuze un Anna Vidzemniece.

 


Apodziņš Glaucidium passerinum.
Edgars Smislovs – 1. vieta jauniešu grupā.

 

Lielā zīlīte Parus major. Baiba Strode – 2. vieta jauniešu grupā.

 

Uz vasaras VV pirmā vāka – dzeltenā cielava Motacilla flava Dvietes palienē. Ance Priedniece – 3. vieta jauniešu grupā.

 

Laukirbes Perdix perdix. Māris Kreicbergs – 1. vieta pieaugušo grupā.

 

Mājas strazds Sturnus vulgaris. Zanita Kupre – 2. vieta pieaugušo grupā.

 

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica un līkšņibītis Calidris ferruginea. Oļegs Miziņenko – 3. vieta pieaugušo grupā.

 

Pelēkā dzilna Picus canus. Aivars Ošiņš – 1. vieta senioru grupā.

 

Cekuldūkuri Podiceps cristatus. Irina Barkāne – 2. vieta senioru grupā.

 

Somzīlīte Remiz pendulinus sakurā. Viktors Ivanovs – 3. vieta senioru grupā.

 

Uz vasaras VV 4. vāka: Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus un pelēkā vārna Corvus cornix. Bruno Ķuze – Atzinības raksts bērnu grupā.

Konkursa atbalstītāji: SIA «Baltijas Foto Serviss», VAS «Latvijas valsts meži», SIA «Brīvs», Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, apgāds «Zvaigzne ABC» un žurnāls «Vides Vēstis».

 

 

Atbildēt